Genom att surfa på vår sida godkänner du vår användning av cookies enligt vår integritetspolicy samt våra regler och villkor.

Skip to content
Prank Casino
Live CasinoOm oss
SvenskaEnglishSuomiDeutsch

Användarvilkor

 1. Användarvillkor

  1. REGLER OCH VILLKOR FÖR WEBBPLATSEN

   Observera att “du” eller “din” eller “användare” eller “spelare” används i dessa Regler och Villkor för att hänvisa till alla personer som använder programvara som tillhandahålls på eller via någon av Mandalorian Technologies Limiteds webbplatser (“Webbplatser”). Om inget annat anges används “vi” “oss” eller “vår” för att hänvisa till Mandalorian Technologies Limited, ett bolag registrerat i Malta med registreringsnummer C75850 och registrerad adress på Bastions Office No2, Triq Emvin Cremona, Floriana FRN 1281, Malta.

  2. RÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN

   Du får installera och använda programvaran, och allt innehåll som härleds från programvaran, i samband med användningen av Webbplatserna i enlighet med dessa Regler och Villkor. Med programvaran kan du använda speltjänsterna som görs tillgängliga via Webbplatserna (“Tjänsterna”). Programvarans kod, struktur och organisation omfattas av immateriella rättigheter. Du får inte:

   • kopiera, distribuera, publicera, bakåtkompilera, dekompilera, demontera, ändra, översätta eller göra något försök att komma åt källkoden för att skapa härledda verk av källkoden, eller på annat sätt
   • sälja, tilldela, underlicensiera, överföra, distribuera eller leasa programvaran
   • göra programvaran tillgänglig för tredje part genom ett datornätverk eller på annat sätt
   • exportera programvaran till något land (oavsett om det är på fysisk eller elektronisk väg)
   • använda programvaran på ett sätt som är förbjudet enligt gällande lagar eller förordningar

   Gemensamt, “otillåten användning”. Du är ensam ansvarig för eventuella skador, kostnader eller utgifter som uppstår till följd av eller i samband med beställning av eventuell otillåten användning.

  3. WEBBPLATSEN

   Dessa Regler och Villkor gäller för alla insatser som accepteras av oss och alla Tjänster som erbjuds på www.noaccountcasino.com, https://www.prankcasino.com/sv samt på alla andra Webbplatser som drivs av Mandalorian Technologies Limited och som omfattas av licens utfärdad av Spelinspektionen.

  4. ANVÄNDNING

   BY USING THE WEBSITE, YOU SIGNIFY YOUR AGREEMENT TO THESE TERMS AND CONDITIONS.

 2. SPRÅK SOM ANVÄNDS OCH ÄNDRINGAR SOM GÖRS I DESSA REGLER OCH VILLKOR

  1. SPRÅK

   Mandalorian Technologies Limiteds Regler och Villkor som publiceras på Webbplatserna (och som uppdateras från tid till annan) är upprättade på svenska, engelska och eventuellt andra språk. Den svenska versionen av dessa Regler och Villkor utgör dock grunden för Reglerna och Villkoren. Översättningar till andra språk görs som en service och sker i god tro. Vid motstridigheter mellan den svenska versionen och en översättning av Reglerna och Villkoren har den svenska versionen företräde.

  2. TILLÄMPNING

   Dessa Regler och Villkor tillämpas i förhållande till spelare som får tillgång till tjänsterna från en svensk IP-adress, med hjälp av ett svensk bankidentifikation och som är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige.

  3. ÄNDRINGAR I DESSA REGLER OCH VILLKOR

   Reglerna och Villkoren kommer från tid till annan uppdateras och ändras enligt Mandalorian Technologies Limiteds krav. Du kommer på förhand att informeras om alla sådana ändringar och du måste på nytt bekräfta ditt godkännande av Reglerna och Villkoren innan dessa ändringar träder i kraft.

 3. OM NOACCOUNTCASINO.COM OCH PRANKCASINO.COM

  Noaccountcasino.com och prankcasino.com är varumärken som hanteras av Mandalorian Technologies Limited, ett företag registrerat på Malta vars registrerade adress är Apt 4, Villa Nueva Building 99, Hannieqa Street, Ghaxaq, Malta. Alla transaktioner mellan spelaren och Mandalorian Technologies Limited genomförs på Malta.

 4. TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSORGAN

  NoAccountCasino.com och PrankCasino.com drivs av Mandalorian Technologies Ltd, ett bolag registrerat i Malta, organisationsnummer C 75805 med registrerad adress på Apartement 4, Villanueva Building, 99 Hannieqa Street, Ghaxaq GXQ 1025, Malta. Mandalorian Technologies Ltd är licensierat och reglerat av Spelinspektionen. Vänligen se Spelinspektionens beslut daterat den 10 december 2018 med nummer 18Li7363. Licensen är giltig till den 31 december 2023.

  Mandalorian Technologies Limited är även licenserat och reglerat av Malta Gaming Authority (MGA) med licensnummer MGA/B2C/403/2017 utfärdat den 28 december 2017.

 5. JURISDIKTIONER

  Internetspel kan vara olagligt i den jurisdiktion/det land där du befinner dig. Mandalorian Technologies Limited har inte för avsikt att göra det möjligt för dig att bryta mot gällande lag. Du är ansvarig för alla spelaktiviteter och du är också ansvarig för att se till att du inte bryter mot någon lag eller lagstiftning som förbjuder internetspel. Innan du använder Tjänsterna i någon jurisdiktion/något land utanför Sverige bör du kontrollera reglerna i den jurisdiktion/det land där du befinner dig.

 6. DITT KONTO

  1. ÅLDER

   Alla sökande måste vara över 18 år och ha rättshandlingsförmåga i det land där de är bosatta för att kunna registrera sig hos Mandalorian Technologies Limited. Mandalorian Technologies Limited förbjuder helt minderåriga att delta i något av spelen eller använda Tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att begära dokumentation av ålder hos en spelare och stänga av deras konto tills dess att tillfredsställande dokumentation presenteras. Innan de registrerar sig ansvarar varje spelare för att kontrollera att spellagstiftningen i deras stat/land för att säkerställa att denna lagstiftning tillåter att de använder våra tjänster. Se även avsnitt 5 (Jurisdiktioner).

  2. KONTO

   Du måste personligen registrera dig för ett konto. Du får endast öppna och använda ett konto. Om du har fler än ett konto förbehåller vi oss rätten att stänga dessa konton tills alla kontouppgifter och saldon (som tillhör dig) konsolideras. När detta är klart kommer alla andra konton att avslutas och endast ett aktivt konto att finnas kvar.

  3. PERSONLIG INFORMATION

   När du registrerar dig måste du uppvisa en giltig legitimation, adress, e-postadress och ett privat telefonnummer. All information som lämnas måste vara korrekt och fullständig i alla avseenden. Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig rätten att bekräfta din adress genom att skicka ett brev om adressbekräftelse till dig eller genom att kontakta dig via e-post. All brevkorrespondens kommer att vara diskret och på kuvertet finns ingen hänvisning till Mandalorian Technologies Limited. När sådan korrespondens inleds kommer en eventuell begäran om uttag att lämnas obehandlad tills korrespondensen har besvarats och godkänts av Mandalorian Technologies Limited.

  4. RIKTIGHET

   Du uppmanas att hålla dina registreringsuppgifter uppdaterade. Om någon information är inkorrekt eller saknas bör du kontakta Mandalorian Technologies Limiteds kundtjänst på support-se@prankcasino.com.

  5. AKTIVERING

   Alla sökande kan erhålla ett e-postmeddelande till den registrerade e-postadressen som uppgivits för kontoaktivering. Aktivering via detta e-postmeddelande kan krävas för att aktivera kontot. Om aktivering inte genomförs via e-postmeddelandet förbehåller sig Mandalorian Technologies Limited rätten att stänga av alla aktiviteter på kontot till dess att kontouppgifterna har verifierats.

  6. GODKÄNNANDE

   Genom att registrera ett konto anses du ha godkänt och förstått alla regler och villkor som visas på Webbplatserna. Vi rekommenderar att alla spelare skriver ut (eller sparar till fil) alla transaktionsposter, spelregler, avbokningsregler och utbetalningsregler. Det rekommenderas också att du noggrant läser avsnittet om regler och bestämmelser för spelen.

   Vänligen notera att Mandalorian Technologies Limited inte förbinder sig att tillhandahålla tidigare versioner av dessa Regler och Villkor eller annan dokumentation.

  7. VILANDE KONTO

   Om ett konto är vilande eller inaktivt utan några kontotransaktioner under en period som överstiger 30 månader och kontot har ett saldo kommer Mandalorian Technologies Limited att försöka kontakta dig i syfte att återföra eventuella kvarstående medel.

  8. ÖVERFÖRINGAR MELLAN KONTON

   Det är förbjudet att överföra medel mellan enskilda konton. Mandalorian Technologies Limited förbjuder spelare att sälja, överföra och/eller förvärva konton till/från andra spelare.

  9. AVSTÄNGNING AV KONTO

   Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig rätten att avvisa din registrering och stänga eller avsluta ditt konto efter eget gottfinnande. Alla avtalsförpliktelser som redan accepterats kommer dock att fullgöras.

  10. AVSLUTA KONTO

   Om du vill avsluta ditt konto, vänligen följ instruktionerna på Webbplatserna eller kontakta Mandalorian Technologies Limited via vår Live Chat. Notera att du behöver vara förberedd att identifiera dig via Bankidentifikation.

  11. ÅTERKRÄVA MEDEL

   Om du vill återkräva medel som finns på ditt vilande eller avstängda konto uppmanas du att kontakta kundservice på support-se@prankcasino.com.

 7. INSÄTTNINGAR/UTTAG

  1. I enlighet med våra skyldigheter enligt spellagen måste Mandalorian Technologies Limited informera dig om att dina medel finns på konton som är avskilda från företagets affärskonton. Dessa åtgärder har vidtagits för att skydda dina medel vid Mandalorian Technologies Limiteds insolvens.

  2. INSÄTTNINGS-/UTTAGSMETODER

   Alla insättningar och utbetalningar på noaccountcasino.com och prankcasino.com kommer att ske genom betalningssystemet Trustly Pay N Play.

  3. IDENTIFIERINGSKONTROLLER

   Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig rätten att be dig om verifikationsdokument vid insättningar eller innan en utbetalning genomförs. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

   • kopia av identitetshandlingar med foto, till exempel pass eller körkort
   • handlingar som bekräftar bosättning eller stadigvarande vistelse
  4. IDENTITETSKONTROLLER

   Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig rätten att genomföra kontroller av alla spelare hos tredjepartskreditinstitut för att kontrollera den information som lämnas vid registrering. Mandalorian Technologies Limited genomför en fullständig identitetskontroll vid sammanlagda uttag på 2 000 euro.

  5. UTBETALNINGAR

   Utbetalningar kommer endast ske till ett konto som innehas av någon med det namn som använts vid registrering på Webbplatserna. Medel måste tas ut med samma metod som används för insättning, upp till insättningsbeloppet. Observera att eventuella uttag kan genomföras med en viss fördröjning på grund av vår process för identitetsverifiering. Men det tar inte mer än 5 dagar.

  6. UPPDATERA BETALNINGSUPPGIFTER

   Att uppdatera eller lägga till ytterligare betalningsuppgifter kan endast göras genom att kontakta kundtjänst.

   För din egen säkerhet förbehåller vi oss rätten att utbetala maximalt 10 000 euro under varje 24-timmarsperiod.

 8. Bonusar

  1. SÄRSKILDA REGLER OCH VILLKOR

   Alla kampanjer, bonusar eller specialerbjudanden omfattas av kampanjspecifika regler och villkor och all kostnadsfri bonus som krediteras på ditt konto måste användas i enlighet med dessa regler och villkor.
 9. PERSONUPPGIFTER

  1. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.
 10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

  1. De kännetecken som har en koppling till Mandalorian Technologies Limiteds varumärken, inklusive men inte begränsat till .com och andra varumärken, servicemärken och/eller kännetecken som används av Mandalorian Technologies Limited (“Varumärkena”) tillhör Mandalorian Technologies Limited. Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig alla rättigheter till dessa Varumärken. Du bekräftar härmed att du genom att använda Webbplatserna eller programvaran inte får några rättigheter till Varumärkena eller innehållet och du endast får använda dessa i enlighet med dessa Regler och Villkor.

  2. Programvaran, Tjänsterna eller Webbplatserna kan innehålla funktionalitet som möjliggör för användare att ladda upp eller publicera text, bilder, videor eller annat upphovsrättsligt skyddat material (“Användargenererat Innehåll”). Genom att ladda upp eller publicera Användargenererat Innehåll garanterar du att du har erhållit samtliga rättigheter som krävs för din och Mandalorian Technologies Limiteds användning och reproduktion of sådant Användargenererat Innehåll. Du ska försvara och hålla Mandalorian Technologies Limited skadelös från tredjepartsanspråk som avser Mandalorian Technologies Limiteds användning av Användargenererat Innehåll (eller del därav). Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig rätten att ta bort Användargenererat Innehåll som enligt Mandalorian Technologies Limiteds bedömning riskerar att utgöra intrång i tredjeparts rättigheter eller som riskerar att strida mot dessa Regler och Villkor eller tillämplig lag.

 11. ANVÄNDNING AV AUTOMATISERADE SPELARE (“BOTAR”) OCH OLAGLIG PROGRAMVARA

  1. OLAGLIG PROGRAMVARA OCH BOTAR

   Användning och missbruk av ett programfel eller botar eller någon annan form av artificiell intelligens i den programvara eller de tjänster som tillhandahålls av Mandalorian Technologies Limited är olagligt.

  2. ICKE TILLÅTEN PROGRAMVARA

   Användning av programvara för att påverka eller ändra resultatet av något av de spel som erbjuds av Mandalorian Technologies Limited eller spelarsamverkan för ekonomisk vinning är strängt förbjudet och alla pengar som inkommer på detta sätt kommer att dras från spelarens medel.

  3. RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN

   Mandalorian Technologies Limited vidtar alla nödvändiga åtgärder i händelse av spelarsamverkan, användning och/eller missbruk av ett programfel, en bot eller någon annan form av artificiell intelligens från en spelare som spärrning av spelkontot, frysning av medlen och att förbehålla sig rätten att vidta rättsliga åtgärder.

 12. AVBROTT, ANSVARSBEGRÄNSNING, FRISKRIVNING AVSEENDE GARANTIER, ETC

  1. AVBROTT

   Mandalorian Technologies Limited är inte ansvarigt för eventuella stillestånd, serveravbrott, eftersläpning eller eventuella tekniska eller politiska störningar i spelet. Mandalorian Technologies Limited är inte ansvarigt för några åtgärder eller försummelser av din internetleverantör eller någon tredje part som du har anlitat för att få tillgång till den server som är värd för Webbplatserna.

  2. ANSVARSBEGRÄNSNING

   Med undantag för Mandalorian Technologies Limiteds uppsåt och grova oaktsamhet samt i den utsträckning tillåtet enligt tvingande lag ska Mandalorian Technologies Limited endast ansvara för direkta skador som orsakas på grund av Mandalorian Technologies Limiteds oaktsamhet. Mandalorian Technologies Limited ansvarar inte för indirekta skador som orsakas av eller på något sätt kan knytas till din användning eller oförmåga att använda programvaran, Tjänsterna eller Webbplatserna.

   Oaktat det föregående ska inget i dessa Regler och Villkor begränsa Mandalorian Technologies Limiteds ansvar för bedrägeri, dödsfall eller personskador.

  3. FRISKRIVNING AVSEENDE GARANTIER

   Om inte annat anges i dessa Regler och Villkor och i den utsträckning som tillåts enligt lag tillhandahålls programvaran, Tjänsterna och Webbplatserna i befintligt och tillgängligt skick och Mandalorian Technologies Limited ger inga garantier eller utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda (enligt lag, förordning eller på annat sätt) inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier och villkor för marknadsmässighet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, fullständighet eller riktighet för programvaran/tjänsterna eller överträdelse av tillämpliga lagar och förordningar. Mandalorian Technologies Limited ger ingen garanti för att programvaran eller tjänsterna kommer att uppfylla dina krav, vara oavbruten, i rätt tid, säker eller felfri, att fel kommer att rättas eller att programvaran eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller programfel eller innebär att programvaran eller tjänsterna har full funktionalitet, noggrannhet och pålitlighet vad gäller resultat eller korrekthet hos information som du inhämtar. I händelse av system- eller kommunikationsfel i samband med generering av slumpnummer, reglering av vad eller andra delar av produkten kommer vi inte att vara ansvariga gentemot dig på grund av sådana fel och vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara alla insatser på de aktuella spelen.

  4. AVBRUTNA OCH/ELLER BORTAGNA SPEL

   I händelse av avbrutna och/eller borttagna spel avslutas spelet, alla insatser blir ogiltiga och insatsbeloppet återbetalas till ditt konto.

  5. SYSTEMFEL

   När ett uppenbart fel, misstag eller systemfel leder till ett felaktigt odds eller vinstplan blir alla aktuella insatser ogiltiga och summan av insatserna återbetalas till ditt konto.

  6. GRÄNSER FÖR INSATSER

   Vi förbehåller oss rätten att avvisa eller begränsa alla insatser efter eget gottfinnande, oavsett skäl. I fall där en insats anses vara eller förklaras ogiltig av oss efter eget gottfinnande kommer alla belopp som dras från ditt konto med avseende på denna insats att krediteras till ditt konto. Insatserna är endast giltiga om de godkänns av vår server och omfattas av avtalet. Till dess att de godkänts kommer ingen kommunikation från dig vara bindande för oss och all information som visas på denna webbplats utgör enbart en inbjudan till spel. Funktionsfel (oavsett om det är på en webbplats eller i din utrustning) gör alla betalningar och spel ogiltiga. Om vi beslutar att för att upphäva en regel för att vara rättvisa mot dig gäller det bara vid det aktuella tillfället och utgör inte något prejudikat i framtiden.

  7. RÄTT ATT OGILTIGFÖRKLARA

   Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig rätten att ogiltigförklara eventuella vinster som erhållits till följd av missbruk av fel eller funktionsfel i hårdvara/programvara. Spelare som missbrukar sådana fel/funktionsfel kan få sitt konto avslutat och eventuella insättningar och/eller vinster förverkade. I händelse av funktionsfel på webbplatsen blir alla spel ogiltiga.

 13. LÄNKAR

  Mandalorian Technologies Limited ska inte hållas ansvarigt för förlust eller skada som uppstår genom eller på något sätt i samband med din användning av länkar som finns på Webbplatserna. Mandalorian Technologies Limited är inte ansvarigt för innehållet på någon webbplats som länkas till/från Webbplatserna eller via Tjänsterna.

 14. TILLGÄNGLIGHET FÖR ERBJUDANDEN

  1. BERÄTTIGAD

   Alla erbjudande är begränsade till en per person, familj, hushållsadress, e-postadress, telefonnummer, samma betalkontonummer och delad dator, t.ex. skola, allmänt bibliotek eller arbetsplats. Alla erbjudanden från Mandalorian Technologies Limited är avsedda för nöjesspelare och Mandalorian Technologies Limited kan efter eget gottfinnande begränsa möjligheten för spelare att delta i en kampanj. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka tillgängligheten för alla erbjudanden till en spelare eller grupp av spelare.

  2. ÅTERKALLANDE AV ERBJUDANDE

   Vi förbehåller oss rätten att återkräva alla utdelade bonusar och eventuella ackumulerade vinster om det visar sig att spelare har manipulerat eller missbrukat någon aspekt av ett erbjudande från Mandalorian Technologies Limited. När det finns belägg för att en serie av spel lagts av en spelare eller grupp av spelare, som mot bakgrund av förbättrade betalningar genom kampanjerbjudanden resulterar i garanterad vinst för spelaren oberoende av resultatet, förbehåller sig Mandalorian Technologies Limited rätten att bortse från bonusdelen av sådana erbjudanden och reglera spelen till rätt odds. Vi förbehåller oss även rätten att be en spelare att tillhandahålla tillräcklig dokumentation för att vi efter eget gottfinnande ska godta spelarens identitet innan vi krediterar bonus, gratis vad eller erbjudanden på hans/hennes konto.

 15. UTBETALNING AV VINSTER

  Vinster läggs till i den valda valutan för ditt konto till det avstämda kontosaldot. Om du vill ta ut en del av eller hela ditt saldo kan du välja hur mycket du vill få återbetalat. Det maximala utbetalningsbeloppet per 24-timmarsperiod är 10 000 GBP eller motsvarande i annan valuta. Om du vill göra ett uttag utöver detta belopp ska du kontakta kundtjänst. Om du har funderingar eller frågor om insamling av vinster ska du skicka ett e-postmeddelande till support-se@prankcasino.com.

 16. ANSVARSFULLT SPELANDE

  1. POLICY

   Spel ska vara roligt, men kan också vara beroendeframkallande. Vänligen läs igenom vår policy för ansvarsfullt spelande.

  2. POLICY FÖR SJÄLVAVSTÄNGNING

   Vänligen se vår policy för självavstängning.

   Du kan alltid stänga av dig själv från fortsatt spel genom att använda Spelinspektionens nationella system för självavstängning, SPELPAUS, på www.spelpaus.se.

 17. SUPPORT, TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

  1. SUPPORT

   Vår kundtjänst är tillgänglig om du upplever några problem. Vår kundtjänst kan nås via e-post på support-se@prankcasino.com.

  2. TILLÄMPLIG LAG

   Svensk lag ska tillämpas på dessa Regler och Villkor.

  3. TVISTER

   Mandalorian Technologies Limited eftersträvar att lösa alla tvister på ett snabbt och ansvarsfullt sätt. Med förbehåll för tvingande lagstiftning ska dock tvister rörande din användning av Tjänsterna slutligt avgöras av svensk domstol.

  4. ALTERNATIV TVISTLÖSNING

   Du har även rätt att få tvister med anledning av dessa Regler och Villkor eller din användning av Tjänsterna prövade genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Vi åtar oss att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är:

   Allmänna reklamationsnämnden

   Box 174, 101 23 Stockholm

   www.arn.se

  5. TVISTELÖSNING PÅ INTERNET (ODR)

   Mandalorian Technologies Limited är också registrerat hos European Commission Online Dispute Resolution. Om du vill lämna in ett klagomål där kan du göra det via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

 18. FINANSINSTITUT

  1. INGEN RÄNTA

   Mandalorian Technologies Limited är inte ett finansinstitut och därmed omfattas inte de insättningar som görs till ditt konto av ränteutbetalningar på insättningar.

  2. INGEN JURIDISK RÅDGIVNING ELLER SKATTERÅDGIVNING

   Mandalorian Technologies Limited ger inte råd till spelare i skattefrågor och/eller juridiska frågor. Spelare som vill få råd i skattfrågor och juridiska frågor uppmanas att kontakta lämpliga rådgivare och/eller myndigheter i den jurisdiktion där de hör hemma och/eller bosatta.

  3. INGET ARBITRAGE

   Spelare är strängt förbjudna att använda Mandalorian Technologies Limited och dess system för att möjliggöra arbitrage genom valutatransaktioner. Om Mandalorian Technologies Limited anser att en spelare medvetet har använt de ovan nämnda systemen för ekonomisk vinning genom arbitrage kommer eventuella vinster att förverkas och dras av från spelarens saldo utan förvarning eller särskilt meddelande.

  4. ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT

   Spelare är strängt förbjudna att använda Mandalorian Technologies Limited och dess system för att möjliggöra alla typer av olagliga penningöverföringar. Mandalorian Technologies Limited kommer att genomföra de åtgärder för kundkännedom som krävs enligt lag. Du kommer inte att använda programvaran, Tjänsterna eller Webbplatserna för olagliga eller bedrägliga aktiviteter eller förbjudna transaktioner (inklusive penningtvätt) enligt lagarna i den jurisdiktion du omfattas av. Det är olagligt att sätta in pengar från olagligt förvärvade medel och Mandalorian Technologies Limited kontrollerar alla transaktioner för att förhindra penningtvätt. Om Mandalorian Technologies Limited misstänker att du deltar i eller har deltagit i bedräglig, olaglig eller olämplig verksamhet, inklusive, utan begränsning, penningtvätt eller agerande som på annat sätt bryter mot dessa Regler och Villkor, kommer vi att fullfölja alla våra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att omedelbart stänga av din åtkomst till Webbplatsen och/eller att spärra ditt konto. Om ditt konto avslutas eller spärras under dessa omständigheter har Mandalorian Technologies Limited inte någon skyldighet att återbetala eventuella medel som kan finnas på ditt konto. Dessutom har Mandalorian Technologies Limited rätt att informera relevanta myndigheter, andra leverantörer av nättjänster, kreditkortsföretag, elektroniska betalningsleverantörer eller andra finansinstitut om din identitet och om eventuell misstänkt olaglig, bedräglig eller olämplig verksamhet och du kommer att samarbeta fullt ut med företaget för att undersöka sådana aktiviteter.

 19. ÖVRIGT

  1. GODKÄNNANDE

   Genom att godkänna dessa regler och villkor är du fullt ut medveten om att det finns en risk att förlora pengar när du spelar med hjälp av webbplatsen och att du är helt ansvarig för alla sådana förluster. När det gäller dina förluster kan du inte ha några som helst anspråk gentemot Mandalorian Technologies Limited eller någon annan White Label-partner eller deras respektive chefer, tjänstemän eller medarbetare.

  2. BEHÖRIGA SPELARE

   Medarbetare hos Mandalorian Technologies Limited, dess licenstagare, distributörer, grossister, dotterbolag, reklam- och marknadsföringsbyråer eller andra agenturer, mediepartners, återförsäljare och medlemmar av den närmaste familjen för dessa parter har inte rätt att delta i spel.

  3. UPPSÄGNING AV KONTO

   Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig rätten att när som helst avsluta ditt konto oavsett skäl utan att meddela dig. Saldot på ditt konto vid tidpunkten för avslutande av kontot kommer att krediteras till kontot och/eller skickas till dig via en check. Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig dock rätten att, efter egen bedömning, ogiltigförklara eventuella vinster och beslagta eventuellt saldo på ett kasinokonto under följande omständigheter:

    - Om du har mer än ett aktivt konto för Tjänsterna - Om namnet på ditt konto inte stämmer överens med namnet på det eller de betalkonton som används för att göra insättningar på ett konto - Om du deltar i en kampanj och löser in vinster innan du uppfyller kraven för den aktuella kampanjen - Om du lämnar felaktig eller vilseledande registreringsinformation - Om du inte är myndig - Om du har möjliggjort för eller tillåtit (avsiktligt eller oavsiktligt) någon annan att spela på ditt konto - Om du inte har spelat på kasinot på individuell basis enbart i personligt underhållningssyfte (det vill säga att du har spelat på ett professionellt sätt eller i samförstånd med andra spelare som en del av en klubb, grupp, etc.) - Om du har återbetalats någon av de insättningar som gjorts med ditt betalkonto på ditt konto, t.ex. p.g.a att du har bestridit en betalning och begärt återbetalning från ditt kortföretag. - Om du befunnits samverka, fuska, bedriva penningtvätt eller utföra bedräglig verksamhet. Om Mandalorian Technologies Limited fastslår att du har använt eller utnyttjat ett system (inklusive maskiner, datorer, programvara eller andra automatiserade system) som utformats specifikt för att vinna över Tjänsterna - Om du använder webbplatsen eller ditt konto i ond tro - Om Mandalorian Technologies Limited får kunskap om att du har spelat på något annat internetkasino och vidtagit någon av de åtgärder som anges ovan.
  4. PUBLICITET

   Genom att ta emot ett pris och/eller vinster från Tjänsterna, samtycker du till att ditt namn används i reklam- och marknadsföringssyften utan ytterligare ersättning, förutom där det är förbjudet enligt lag.

  5. KOMMUNIKATION OCH OPT-OUT

   När du registrerar ett testkonto eller ett verkligt konto samtycker du härmed till att vi kontaktar dig via alla kommunikationsmedel (antingen i skriftlig eller muntlig form och inklusive, men inte begränsat till, e-post, telefon och sms) i frågor som rör ditt konto. För att avsluta prenumerationen på någon eller alla former av kommunikation kontaktar du support-se@prankcasino.com.

  6. FULLSTÄNDIG REGLERING

   Dessa Regler och Villkor utgör det fullständiga, slutgiltiga och exklusiva avtalet mellan dig och Mandalorian Technologies Limited och ersätter och sammanfogar alla tidigare avtal, utfästelser och överenskommelser mellan dig och Mandalorian Technologies Limited vad avser spel på kasinot. Vänligen notera punkt 2.3 angående ändringar av dessa Regler och Villkor.

  7. AVVIKANDE SPELMÖNSTER

   Innan några utbetalningar sker kommer ditt spel att granskas för att se om det förekommer eventuella avvikande spelmönster. För ett rättvist spelande betraktas lika, noll eller lågmarginalvad eller hedgespel som avvikande spel vad gäller play-through-krav vid bonus. Om Mandalorian Technologies Limited anser att avvikande spelmönster har förekommit förbehåller sig Mandalorian Technologies Limited rätten att stoppa eventuella uttag och/eller beslagta alla vinster.

  8. SKATT

   Du är ensam ansvarig för alla gällande skatter på priser och/eller vinster som du samlar in från kasinot.

  9. FORCE MAJEURE

   Mandalorian Technologies Limited är inte ansvarigt för underlåtenhet att uppfylla, eller förseningar i uppfyllandet av, våra skyldigheter enligt användarvillkoren som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll.

  10. OGILTIGHET

   Om någon bestämmelse i dessa Regler och Villkor av behörig myndighet bedöms vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa i någon utsträckning ska detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser i dessa Regler och Villkor. I dessa fall ska den del som anses ogiltig eller omöjlig att verkställa ändras på ett sätt som överensstämmer med tillämplig lag för att så nära som möjligt återspegla Mandalorian Technologies Limiteds ursprungliga avsikt med bestämmelsen.

 20. FÖRKLARING AV REGLER OCH VILLKOR

  1. Vi anser att dessa regler och villkor är rättvisa. Om du behöver råd om reglerna och villkoren eller någon annan del av vår tjänst ska du kontakta oss på support-se@prankcasino.com. Observera att alla korrespondens och alla telefonsamtal kan spelas in, både i våra spelares och Mandalorian Technologies Limiteds intresse.
Version 1.4 Uppdaterad 17/09/2019